תביעת אובדן כושר עבודה הינה תביעה לפי פוליסת ביטוח בה קיים כיסוי ל "אובדן כושר עבודה". כיסוי מסוג זה יכול להיות במספר סוגי ביטוחים – ביטוח מנהלים, ביטוח חיים, ביטוח תאונות אישיות, קרן פנסיה.

אובדן כושר עבודה

משרדנו מתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה. הליך הטיפול בתביעת אובדן כושר עבודה אורך בממוצע מספר חודשים ועד שנה ובמקרים רבים ניתן להגיע באמצעות משרדנו להסדר בו מתקבל פיצוי עבור מספר שנים לעתיד המאפשר חזרה מיידית לעבודה.

ביטוח של "אובדן כושר עבודה" משמעו כי בתקופה בה אדם נתון באי כושר עבודה / מחלה , עקב מחלה או תאונה, הוא זכאי לפיצוי חודשי מחברת הביטוח על פי הפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה ובכפוף לתנאי הפוליסה.

במרבית הפוליסות הינך זכאי לפיצוי עבור אובדן כושר עבודה אם איבדת יותר מ 75% מכושרך לעבוד במקצוע בו עסקת ערב התאונה או המחלה ואף איבדת יותר מ 75% מכושרך לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתך השכלתך ונסיונך. זוהי הגדרת אובדן כושר עבודה סטנדרטית בפוליסות הכוללות כיסוי לאובדן כושר עבודה.

נפגעם רבים נוטים לחשוב שדרושה להם נכות של 75% ומעלה ע"י ביטוח לאומי או גורם אחר אולם חשוב להבהיר כי לא זוהי דרישת הפוליסה. הפוליסה דורשת אובדן כושר עבודה – פגיעה בכושר ההשתכרות של 75% ולא נכות בשיעור הנ"ל ולעיתים גם המקרים של נכות נמוכה בהרבה (זמנית או קבועה) הצלחנו להוכיח כי קיימת פגיעה בכושר ההשתכרות העולה על 75% ומזכה בפיצוי. לצורך כך אנו נעזרים במומחים בתחום הרפואה התעסוקתית. גם נפגע לו נקבעה נכות רפואית בשיעור 20% זכאי במקרים המתאימים לפיצוי עבור אובדן כושר עבודה.

כמו כן, ישנן פוליסות "מקצועיות" על פיהן הפצוי ניתן למי שאיבד 75% ומעלה מכושרו לעסוק במקצוע בו עבד ערב התאונה או המחלה בלבד כך שחברת הביטוח אינה יכולה לטעון כי הינך כשיר לעבוד בעיסוק סביר אחר וכן פוליסות מורחבות המכסות גם אי כושר עבודה חלקי החל מ 25% אי כושר ועד 75% אי כושר. במקרים רבים למעבידים גדולים ישנם הסכמים ספציפיים עם חברות הביטוח המרחיבים הכיסוי הביטוחי וחשוב לקבל את ההסכמים האלה לצורך מימוש הזכויות על פי הפוליסה.

הפוליסה כוללת לרוב תקופת המתנה של 3 חודשים אשר רק בסופה מתקבל הפיצוי אולם במקרים רבים ישנה תקופת המתנה מקוצרת או "פרנציזה" המקצרת את תקופת ההמתנה כאשר בחודשים הרביעי והחמישי לתקופת אי הכושר מתקבל פיצוי גם עבור החודשים השני והשלישי.

היוון תגמולי אי כושר לעבודה – במקרים רבים הנפגע מקבל תגמולי אובדן כושר עבודה משך תקופה ממושכת וברצונו לבחון אפשרות לשוב לשוק העבודה. במקרים כאלה אנו פונים לחברת הביטוח בדרישה לקבל פיצוי חד פעמי למשך שנים קדימה אשר מאפשר קבלת פיצוי משמעותי חד פעמי וחזרה מיידית למעגל העבודה. הפיצוי החד פעמי של התגמולים החודשיים נקרא היוון והוא פתרון אידיאלי במקרים רבים לנפגע המעוניין לשוב לשוק העבודה אך חושש מהפסד תגמולי אובדן כושר עבודה.

אנשים רבים אינם מקפידים לבחון את הפרטים בפוליסת הביטוח אשר ברשותם ואינם מודעים כלל לשלל זכויותיהם. אדם המצוי באובדן כושר עבודה ולו חלקי, מצוי במצוקה אמיתית ולעיתים לא יכול לטפל בענייניו בעצמו. עיכוב בכספי הביטוח, אף לתקופה קצרה, יכול לגרום למשבר כלכלי חמור.

לצערנו, חברות הביטוח לא תמיד ממהרות לשלם את הפיצוי המגיע למבוטח בהתאם לתנאי הפוליסה ובהחלט יכולה להיות סיטואציה שבה חברת הביטוח תתנגד לשלם ותעשה הכול כדי לא לשלם את הפיצוי המגיע ע"פ תנאי הפוליסה.

לאור מורכבות הפוליסות, ולאור הצורך בחוות דעת הן לעניין הנכות והן לעניין אובדן הכושר לעבודה, רצוי כי הנפגע יהיו מיוצג ע"י עורך דין הבקיא בתביעות מסוג זה.

במשרדנו תוכלו לקבל מעורך דין מוביל ומנוסה בתחום הביטוח את מלוא הסיוע והאינפורמציה לשם קבלת כל הפיצויים להם הינכם זכאים.