רבים מתלבטים בשאלה האם במסגרת העבודה לדרוש מהמעביד ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

לאחר חקיקת חוק פנסיית חובה ( משנת 2013 ) קיימת למעביד החובה לערוך לעובד קרן פנסיה עם רכיב של אובדן כושר עבודה – אשר שמו המקצועי בקרן הפנסיה הינו "פנסיית נכות".

לעיתים המעסיק מאפשר לעובד לבחור בביטוח מנהלים במקום קרן הפנסיה וננסה להבהיר בכל הנוגע לסוגיה הביטוחית את ההבדלים ביניהם על מנת לסייע לקבל החלטה נכונה בבחירה בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים.

אובדן כושר עבודה מקצועי – רק בביטוח מנהלים 

ביטוח אבדן כושר עבודה מקצועי משמעותו שכאשר לא אוכל לעבוד במקצוע בו עבדתי אקבל את הפיצוי החודשי מחברת הביטוח. ישנו גם כיסוי לאבדן כושר עבודה חלקי למקצוע / עיסוק בו עסקתי , משמע אם אני יכול לעבוד רק 50% במקצוע שלי , אקבל פיצוי של 50%. כיסוי מקצועי /עיסוקי לאבדן כושר עבודה הינו כיסוי חשוב מאוד במגוון הכיסויים הביטוחים שעלינו לרכוש על מנת להבטיח את העתיד הכלכלי.

כאשר הפוליסה אינה כוללת אבדן כושר עבודה מקצועי הרי והכיסוי מעניק פיצוי כאשר הנך יכול לעבוד בעיסוקך או בעיסוק סביר אחר המתאים להשכלתך הכשרתך ומקצועך. במקרה כזה חברת הביטוח תמיד מוצאת " עיסוק סביר " בו אתה יכול לעבוד ושוללת לרב את הפיצוי.

אנשים רבים נוטים להתבלבל ולחשוב שאם המקצוע שלהם רשום בפוליסה – גנן למשל , הרי והפוליסה שלהם היא פוליסה מקצועית, אך לא כך הדבר! הגדרת המקצוע בפוליסה מטרתה לקבוע את גובה הפרמיה ולבחון את העיסוק בפועל בפני האי כושר.

כאשר אדם נפגע או חלה ונכנס לאי כושר זכאותו לפיצוי נבחנת על פי סוג הנספח אותו הוא רכש, כדי לכסות אובדן כושר עבודה. אם רכשת כיסוי מקצועי/עיסוקי תפוצה אם הנך יכול לעבוד במקצועך. אם הכיסוי אינו מקצועי/עיסוקי יבחנו האם הנך יכול לעבוד בכל עיסוק סביר אחר והסיכוי במקרה שכזה לקבל פיצוי נמוך בהרבה.

כעת נחזור לכותרת המאמר ונדגיש – בקרן פנסיה אין אבדן כושר עבודה מקצועי/עיסוקי. אבדן כושר עבודה בקרן פנסיה המוגדר כ"פנסיית נכות" הינו על פי תקנון הקרן והתקנונים של קרנות הפנסיה כולן אינם כוללים כיסוי מקצועי/עיסוקי לפנסיית נכות.

רוצה לומר בקרן פנסיה גם אם איבדתי את כושר עבודתי לעבוד במקצוע שבו עבדתי כל השנים, עדיין יבחנו את כושרי לעבוד בעיסוק סביר אחר וכפועל יוצא הסיכוי לקבל פנסיית נכות קטן בהרבה.

בכל הנוגע לביטוח אבדן כושר עבודה ברור כי קיים יתרון לביטוח מנהלים על פני קרן הפנסיה.

פשרה / היוון בביטוח מנהלים אל מול קרן הפנסיה  

כאשר אדם נכנס לאי כושר עבודה ומגיש בשלב הראשוני תביעת אי כושר לחברת ביטוח בביטוח מנהלים, התביעה נבחנת ובמקרה של דחייה באפשרותו לפנות לתביעה באמצעות עו"ד לתגמולי אי כושר לתקופת העבר והעתיד. במקרה כזה מרביתם של התיקים מסתיימים בהסדר פשרה כולל לתקופת העבר ולתקופת העתיד – בתשלום סכום חד פעמי משמעותי או בתשלום חודשי קבוע , כל מקרה ונסיבותיו. משרדינו פועל לקבלת הסדר בסכום חד פעמי משמעותי המפצה את הנפגע לתקופת אי כושר לעבר ולעתיד ומיד לאחר חתימת ההסדר, רשאי המבוטח לשוב לשוק העבודה

בקרן פנסיה אין כל אפשרות להגיע להסדר פשרה עם קרן הפנסיה. כאשר יש מחלוקת והתביעה ל"פנסיית נכות" נדחית, ניתן באמצעות עו"ד להגיש ערר לוועדת ערר של קרן הפנסיה וועדת הערר תבחן את הזכאות עבור התקופה שעד ליום הועדה ולכל היותר שנה קדימה. לא ניתן להגיע להסדר פשרה בסכום חד פעמי לא לתקופת העבר ולא לתקופת העתיד.

 

לסיכום –

בהיבט הכיסויים הביטוחים לאובדן כושר עבודה קיימים יתרונות משמעותיים לביטוח מנהלים.

נציין כי לעיתים לקרן הפנסיה יתרונות על ביטוח המנהלים בסוגיות אחרות כמו דמי ניהול מופחתים, חיסכון רב יותר וכו'. אין מטרת מאמר זה להשוות ביניהם בשאר הסוגיות.

עוד נציין כי קיימת אפשרות להצטרף לקרן פנסיה ולרכוש בנוסף ביטוח אבדן כושר עבודה במסגרת ביטוח מנהלים/ביטוח חיים וליהנות מהיתרונות של שני אפיקים אלה במקביל.

אין במאמר זה משום תחליף לייעוץ ביטוחי אשר רצוי לקבלו מיועץ ביטוח מוסמך אשר יבחן כל מקרה לגופו.