קרנות הפנסיה, בהן מבוטחים כיום העובדים בישראל מכוח חוק פנסיה חובה, מעניקות לא רק חיסכון פנסיוני ליום הפרישה אלא גם כיסוי ביטוחי בגין אובדן כושר עבודה המכונה גם "פנסיית נכות".

חובת ההפרשה לביטוח פנסיוני כמו גם הזכאות לפנסיית נכות, חלות לגבי כל עובדת מגיל 20 וכל עובד מגיל 21, עד שהם מגיעים לגיל הפרישה הקבוע בחוק (העומד נכון להיום על גיל 62 לנשים ו-67 לגברים). תנאי הזכאות לקבלת פיצוי כספי בגין אובדן כושר עבודה מקרן הפנסיה עשויים להשתנות מקרן פנסיה אחת לאחרת ומופיעים בתקנון הקרן. לכן, חשוב לקרוא בעיון את סעיפי התקנון של קרן הפנסיה הספציפית אליה אתם שייכים, כדי לדעת במדויק איזה זכויות מגיעות לכם. גובה הפיצוי אותו תקבלו, נקבע לפי פרמטרים שונים, בהם המשכורת ממנה מבוצעות ההפרשות לפנסיה, איזה מסלול פנסיוני יש לכם, מהו הגיל שלכם וכדומה.

מה כולל הכיסוי הביטוחי?

אובדן כושר עבודה פנסיה יכול להיות מלא או חלקי, בהתאם לשיעור אי הכושר שייקבע על ידי וועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה. בקרנות הפנסיה החדשות, כיסוי עבור אובדן כושר עבודה מלא הוא 75% מהשכר של העמית המבוטח בקרן. הכיסוי הסטנדרטי לגבי אובדן כושר עבודה חלקי עומד על 25% ומעלה. אולם, אם אתם עמיתים של אחת מקרנות הפנסיה הוותיקות (שהחלו לפעול מקום המדינה), שיעור הכיסוי הביטוחי הוא 70% מהשכר הקובע.

כיום, כל עובד או עובדת שמבוטחים בקרן הפנסיה זכאים לקבל פנסיית נכות מלאה, ללא תלות בגיל ההצטרפות לקרן. מעבר לכך, אין גם אפשרות להחליט שמוותרים על אובדן כושר עבודה פנסיה. כלומר, גם אם אתם זכאים לאובדן כושר עבודה מכוח פוליסת ביטוח אחרת בה אתם מבוטחים, אתם מחויבים לרכוש את הכיסוי הביטוחי של אובדן כושר עבודה גם בקרן הפנסיה.

באיזה תנאים יש לעמוד?

כדי לזכות בקבלת פיצוי כספי חודשי עבור אובדן כושר העבודה, צריכים להתקיים התנאים הבאים: לעובד היה ביטוח פנסיוני בזמן שבו התרחש המקרה שהוביל לאובדן כושר העבודה, תקופת אובדן כושר העבודה נמשכה יותר מ– 90 יום, שיעור אי הכושר שנקבע לו הוא יותר מ-25% או מעל 75%, העמית איבד את היכולת לעבוד באותו מקצוע או בעיסוק סביר המתאים לניסיון, להכשרה או להשכלה שלו.

הגורם היחיד שמוסמך להחליט אם תינתן פנסיית נכות לעמיתים הוא וועדה רפואית מטעם קרן הפנסיה. גם אם אותו אדם מוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כמי שאיבד את כושר עבודתו, עליו לעמוד בפני וועדה רפואית של הקרן והיא אינה מחויבת להתחשב בקביעה של המוסד לביטוח לאומי. מי שמעוניין לערער על ההחלטה של הוועדה הרפואית רשאי לפנות לוועדה רפואית עליונה, גם היא מטעם קרן הפנסיה.

מהו גובה הקצבה?

עובד או עובדת שייקבע על ידי קרן הפנסיה שהם זכאים לפנסיית נכות בשל אובדן כושר עבודה, יקבלו קצבה חודשית על פי השכר ממנו מתבצעות ההפרשות לקרן. במקרה של עובדים שכירים המבוטחים באחת מקרנות הפנסיה החדשות, חישוב השכר הקובע הוא די פשוט – מחשבים את הממוצע של 3 תלושי שכר אחרונים או 12 חודשים ולוקחים את הסכום הגבוה מבין השניים. מסכום זה משלמים 75% במקרה של נכות מלאה או פנסיה חלקית לפי דרגת אי הכושר של המבוטח (בכפוף לכך שאחוז הנכות גבוה מ-25).

החישוב שעושות קרנות הפנסיה הוותיקות הוא שונה ומתבסס על הכפלת הפרמטרים הבאים – אחוזי הנכות של העמית המבוטח, שכר קובע וקצבת הזקנה שיכל לקבל עד המועד בו ייצא לפנסיה.

כפי שניתן לראות, הקצבה החודשית אינה קבועה ואחידה אלא משתנה בהתאם לקבוע בתקנון קרן הפנסיה שבה מדובר והמסלול הביטוחי אליו משתייך המבוטח. לכן, במועד ההצטרפות לקרן הפנסיה כדאי שתבדקו מהו מסלול הביטוח שלכם, האם הוא המסלול הסטנדרטי, מה שיעור הכיסוי שתקבלו במקרה של אובדן כושר עבודה פנסיה ועוד. זכרו שיש לכם את האפשרות לעבור ממסלול אחד לאחר ובכך להשפיע על גובה הכיסוי שתקבלו מקרן הפנסיה. קרנות הפנסיה מחויבות לשלוח לעמיתים בכל רבעון דוח המפרט, בין היתר, את גובה הכיסויים שיש להם. כך, תוכלו לעקוב אחר התשלומים שאתם צפויים לקבל מהקרן ולראות שהם המקסימליים.

שימו לב – אובדן כושר עבודה פנסיה הוא תחום מורכב, המצריך מומחיות ושליטה בתקנונים של קרנות הפנסיה השונות, המסלולים הפנסיונים, תנאי הזכאות לקבלת הפיצויים, חישוב גובה הקצבאות וכדומה. לכן, ישנה חשיבות רבה לקבל ייעוץ משפטי וייצוג של עו"ד המתמחה בתחום. הכהן – ברק משרד עו"ד ונוטריון הוא משרד מוביל ובעל ניסיון עשיר בטיפול בנושאים אלה. צוות המשרד עומד לרשותכם לכל שאלה או בעיה עמה אתם מתמודדים וישמח להעניק לכם שירות אישי וייצוג משפטי מקצועי ויעיל.