כל העוסקים בפעילות ספורטיבית מוסדרת, לרבות השתתפות בתחרויות רשמיות, ליגה למקומות עבודה ומועדוני ספורט, חייבים להיות מבוטחים בביטוח תאונות אישיות כמתחייב על פי חוק הספורט.

משרדנו מלווה באופן אישי וקרוב אנשים שנפגעו במהלך פעילות ספורטיבית שכזו, ופועל באופן נחרץ מול חברות הביטוח על מנת שיזכו למרב הזכויות והכספים המגיעים להם עקב פציעתם.