Work accidentsההגדרה של תאונת עבודה באופן עקרוני נחלקת לשני סוגים:ההגדרה של תאונת עבודה באופן עקרוני נחלקת לשני סוגים:תאונת עבודה במובנה הקלאסי – כאשר אדם נפגע בתאונה בזמן העבודה ועקב העבודה . תאונת עבודה על דרך מחלת מקצוע או מיקרו-טראומה – כאשר אדם נחשף לחומרים מסוימים אשר גרמו למחלתו או כאשר עובד מבצע פעולות חוזרות ונשנות של הרמת משא הגורמות לפגיעה בגבו. ההגדרה של תאונת עבודה עשויה להיות לעיתים מעורפלת ולא ברורה. מה שנחשב לא פשוט כבר בהגדרתו, הופך להיות קשה ומורכב שבעתיים כאשר מדובר במישור המשפטי. תביעה בגין תאונת עבודה תוגש, לרוב, במטרה לזכות בפיצויים – הן מהביטוח הלאומי הן מחברות הביטוח(ביטוח מנהלים /תאונות אישיות)- ולעיתים גם במטרה לתבוע את המעסיק וחברת הביטוח שלו על רשלנות שגרמה לתאונה. לכן, ודווקא במקרים כאלו, לניהול נכון של התביעה ישנה חשיבות אדירה ומומלץ מאוד שזו תיעשה בסיוע צמוד של עורך דין שמתמחה בעניין. משרדינו צבר ניסיון רב בתחום תאונות עבודה ומספק ייעוץ משפטי ראשוני ללא תשלום.