­

שאלות נפוצות בתאונות עבודה

כמה כסף מגיע על פי אחוזי נכות ?
1

הפיצוי מביטוח לאומי בגין נכות קבועה / נכות צמיתה תלוי בשכר הקובע שלך שהשתכרת בשלושה חודשים לפני הפגיעה. נכות עד 19 אחוז מזכה במענק שגובהו אחוז הנכות כפול 32.5 משכורות. 2 אחוז ומעלה מזכה בקצבה חודשית

איך מגישים תביעת תאונת עבודה?
1

ראשית יש להגיש תביעה לביטוח לאומי להכרה בתאונה ולתשלום דמי פגיעה. רצוי כבר בשלב זה להיוועץ בעו"ד בניסוח נסיבות התאונה על מנת לסלול את הדרך לתביעת חבות מעבידים. לאחר 3 חודשים בהם מקבלים דמי פגיעה יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות לביטוח לאומי ובמקביל להתחיל ההליך מול ביטוח חבות מעבידים

הייתה לי תאונה במקום העבודה בזמן ההפסקה שלי האם זו תאונת עבודה?
1

זו אכן נחשבת תאונת עבודה לכל דבר ועניין אם ארעה במהלך יום העבודה.

כיצד מבוצע החישוב לדמי פגיעה עבור נפגע בתאונת עבודה?
1

דמי הפגיעה מחושבים לפי 75% מהשכר ברוטו בשלושת החודשים שקדמו לחודש הפגיעה (שכר רבע שנתי). לגבי עצמאי הרי והחישוב לפי שומה מאושרת אחרונה.

מה הוא המענק המתקבל ב 10 אחוז נכות לנפגע עבודה?
1

עשרה אחוז נכות מקנים מענק חד פעמי על פי חוק נכון להיום בגובה : שכר חודשי ברוטו כפול 75% כפול אחוז הנכות כפול 43

כמה כסף מקבלים בתביעה של תאונת עבודה ?
1

הפיצוי מביטוח לאומי בגין נכות קבועה / נכות צמיתה על פי חוק תלוי בשכר הקובע שלך שהשתכרת בשלושה חודשים לפני הפגיעה. נכות עד 19 אחוז מזכה במענק שגובהו אחוז הנכות כפול 32.5 משכורות. 2 אחוז ומעלה מזכה בקצבה חודשית. הפיצוי העיקרי הינו מביטוח חבות מעבידים שם ניתן לתבוע על הפסדי שכר לעבר ולעתיד כאב וסבל הוצאות עזרה וכל נזק אחר

האם קיימת התיישנות לתביעות בגין תאונת עבודה ?
1

את התביעה לדמי פגיעה ולהכרה בתאונה יש להגיש תוך שנה מיום התאונה. בנסיבות מיוחדות מוסמך הביטוח הלאומי להכיר בתאונה גם בחלוף השנה.

מה הוא התהליך בתביעה לאחר תאונת עבודה?
1

ראשית יש להגיש תביעה לביטוח לאומי להכרה בתאונה ולתשלום דמי פגיעה. רצוי כבר בשלב זה להיוועץ בעו"ד בניסוח נסיבות התאונה על מנת לסלול את הדרך לתביעת חבות מעבידים. לאחר 3 חודשים בהם מקבלים דמי פגיעה יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות לביטוח לאומי ובמקביל להתחיל בהליך התביעה לביטוח חבות מעבידים

צור קשר
close slider