פוליסת ביטוח מסוג "תאונות אישיות" הינה פוליסה המקנה פיצוי במקרה של תאונה – עבור שבר , אשפוז, נכות ואבדן כושר עבודה, הכל על פי הכיסויים שרכשת במסגרת הפוליסה
את הפיצוי בגין שבר מתאונה או אשפוז ניתן לקבל מידית ואילו הפיצוי בגין נכות מתאונה ניתן לקבל רק כאשר המצב הרפואי מתייצב קרוב לשנה ממועד התאונה.
רצוי להיועץ בעורך דין בכדי לממש את מלוא הכיסויים בפוליסה ובמקרה הצורך להצטייד גם בחוות דעת רפואית מתאימה.
חשוב לדעת כי הפיצוי בפוליסת תאונות אישיות הינו בנוסף לפיצוי שיתקבל בגין התביעה העיקרית למשל אם נפגעת בתאונת דרכים תוכל לקבל פיצוי גם ממבטחת הרכב וגם מפוליסת תאונות אישיות שרכשת מבלי שיבוצע קיזוז של סכומים שהתקבלו.
ליעוץ והערכת סיכויי תביעתך אנא השאר פרטים בלינק המצורף.