תאונת דרכים – מות הקטין

­

בעבר לא פסקו בתי המשפט פיצוי משמעותי למי שילדו נהרג בתאונת דרכים והפיצוי היה בשיעור קבוע – 25% מהסכום שנקבע עבור נזק לא ממוני "כאב וסבל" כסכום מקסימלי בגבולות 36,000 ₪ בצירוף הוצאות קבורה ומצבה לפי קבלות בסה"כ בגבולות 40,000 – 45,000 ₪. ואולם – עקב פסק-דין שניתן לאחרונה (הלכת "אטינגר") השתנה המצב – וכיום ניתן לקבל פיצוי משמעותי עבור ה"שנים האבודות" – כאשר ההורים – היורשים – זכאים לקבל פיצוי גבוה יותר באופן משמעותי. במקרה שבטיפולנו נהרג חייל בשירות סדיר בתאונת דרכים (ללא קשר לשירותו הצבאי) והפיצוי הצפוי כיום נע בגבולות 600,000 ₪ ועד 900,000 ₪.

במקרה קודם בו טיפלנו – פוצו הורי הקטינה המנוחה בסך 600,000 ₪ בצירוף הוצאות ושכ"ט עו"ד.
יש לזכור כי הפיצוי ליורשים ו/או לעזבון תלוי במצב שהיה טרם התאונה:
כלומר בהתאם לנתוני המנוח האישיים; מצב בריאתו וכושר ההשתכרות הצפוי שהיה לו.

צור קשר
close slider