תאונת עבודה

אם נפגעת בתאונת עבודה הינך זכאי לפיצוי הן מהביטוח הלאומי והן מחברת הביטוח המבטחת את המעביד בביטוח "חבות מעבידים". במקרה ויש לך פוליסת ביטוח כגון ביטוח מנהלים או פוליסת תאונות אישיות, תהא זכאי לפיצוי נוסף גם מהפוליסות עבור אי כושר עבודה ונכות מתאונה ( תוכל לקרוא מידע נוסף ביתר פירוט בקישור המצ"ב)

גובה הפיצוי בתאונת עבודה תלוי בנתוניך האישיים (גיל, מקצוע, שכר), במהות הפגיעות שלך, בגובה הנכות שתקבע לך בהליך המשפטי ובשאלה מי מטפל בתביעתך…

משרדנו מטפל בנפגעי תאונות עבודה משך 36 שנים. בהליך התביעה אנו נעזרים במידת הצורך במומחים – מומחי בטיחות או מהנדסים, לבדיקת נסיבות התאונה, תנאי מקום העבודה או המכונה בה נפגע העובד, על מנת להוכיח את רשלנות המעביד לגרימת התאונה ותוצאותיה. כמו כן אנו נמצאים בקשרים ענפים עם רופאים מומחים בכל התחומים לשם מתן חוות דעת שיכולות לשמש את הנפגע גם בבית המשפט וגם בתביעותיך נגד המוסד לביטוח לאומי וביטוחים אישיים.

התביעה יכול שתוגש רק נגד המוסד לביטוח לאומי (כאשר עסקינן בעובד עצמאי שאין לו מעביד לתבוע) או גם נגד המעביד וחברת הביטוח שלו. בנוסף לתביעות אלה ניתן לתבוע את חברת הביטוח שביטחה אותך בביטוח מנהלים / תאונות אישיות . לפרטים נוספים אודות תביעות לפי פוליסות לחץ על הקישור…

הליך התביעה:

משרדנו מלווה אותך בהליך הארוך מול הביטוח הלאומי למיצוי מלוא זכויותיך ולקביעת נכות מקסימלית תוך ליווי בועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי. במרבית המקרים אנו מגישים ערר על החלטות הביטוח הלאומי אשר מקשה בקביעת נכויות ונעזרים בחוות דעת של מומחים פרטיים בתמיכה לערר המוגש לועדות לעררים. חוות הדעת הפרטית תשמש אותך גם בהליך התביעה מול המעביד וחברת הביטוח שלו כאשר בהליך זה הנכות שקבע ביטוח לאומי אינה מחייבת את הצדדים אלא חוות דעת מטעם הצדדים ובמידת הצורך חוות הדעת של המומחה שממנה ביהמ"ש מטעמו.

 

במקביל להליך מול הביטוח הלאומי יש לפתוח בהליך לקבלת פיצוי מחברת הביטוח שביטחה את המעביד בביטוח "חבות מעבידים". נפגעים רבים חושבים כי התביעה גורמת נזק למעביד ומפחדים מהגשת תביעה זו אולם ברוב המוחלט של המקרים אין לחשש זה כל בסיס והתביעה מתנהלת מול חברת הביטוח בלבד וגררת אך ורק תשלום השתתפות עצמית מצד המעביד.

תאונת עבודה – מחלת מקצוע

מחלת מקצוע הינה סוג של תאונת עבודה ובדומה לתאונת עבודה מקנה זכויות והטבות כלכליות לנפגע המוענקות ע"י המוסד לביטוח לאומי. הקביעה מתי נחשבת מחלה כ"מחלת מקצוע" קבועה בחוק במעיין רשימה סגורה של "מחלות" שאם העובד לקה באחת מהן הוא יוכר כנפגע עבודה.

תביעות נוספות על פי פוליסות ביטוח:

במקרים רבים הנפגעים בתאונות עבודה לא מודעים לכך שהם יכולים לתבוע בנוסף לתביעה נגד מבטחי המעביד –גם את חברת הביטוח בפוליסות של "ביטוח מנהלים" "ביטוח חיים" "ביטוח תאונות אישיות" בשל תאונה ו/או מחלה בהן קיים כיסוי לאובדן כושר עבודה, פטור מתשלום פרמיות בתקופת אובדן הכושר ונכות מתאונה.

בתביעות אלה יש למשרדנו ניסיון רב והן מצריכות ידע מיוחד לגבי אופן החישוב של הפיצוי עפ"י "טבלאות" שונות שהוכנסו לפוליסות ולא רק את הידע לגבי הנכות הרפואית.כמו כן קשור הפיצוי להגדרות עיסוקי הנפגע ונושאים נוספים – ולמשרדנו ניסיון רב והישגים מוכחים בתביעות מסוג זה. לפרטים נוספים אודות תביעה לפי פוליסות ביטוח לחץ על הקישור