משרדנו טיפל ומטפל בתאונות עבודה רבות ולהלן נביא לשם הקיצור את הנושאים בלבד:barak_lawyer 5

  • תאונות בשל פגיעה ע"י מכונות (התפסות היד במכונה וקטיעת איברים).
  • תאונות עבודה בבניין – נפילות מפיגום, מהתמוטטות קיר ואחרות.
  • תאונות במאפיות ומסעדות – כוויות ושברים ופגיעות נוספות
  • תאונות בשל החלקה על משטחים רטובים ממים ושמנים וכיו"ב.
  • תאונות של נהגי טרקטורים, מערבל בטון "שופלים" וכיו"ב שלא הוכרו כ"תאונות דרכים".

מתי צריך להוכיח רשלנות ומי צריך להוכיח שהייתה רשלנות?

מבלי להכנס ל"מבחנים" משפטיים מסובכים שעל עורך-הדין להוכיח ולטעון בבית המשפט – ניתן לאמר כי "רשלנות" באופן כללי היא "מעשה" או "מחדל" שעשה אדם או "חברה" או "רשות" אשר גרמו לנזק – ושאותו אדם או חברה היו צריכים לצפות מראש כי עלול להגרם נזק כתוצאה מאותם מעשה או מחדלים שלהם.
קיימים גם מקרים נוס

קיימים גם מקרים נוספים בהם אם אדם או חברה לא מילאו אחרי חובה שכתובה בחוק וכתוצאה מאי מילוי החובה הזו נגרם נזק – הם אחראים לפצות את הניזוק. וכן קיימים גם מקרים רבים נוספים.

אולם יש לזכור כי בדרך כלל נטל ההוכחה הוא על הנפגע – הניזוק והוא אשר צריך להוכיח לבית המשפט כי הנתבע או הנתבעת התרשלו ולכן נגרמו לו נזקים ולא המזיק צריך להוכיח כי לא התרשל. קיימים גם כמה חריגים לכלל זה, שבהם דווקא המזיק יצטרך להוכיח לבית המשפט כי הוא לא התרשל, כגון במקרה שאדם הולך לתומו ברחוב ונופל על ראשו עציץ ממרפסת הבית. במקרה זה על בעל הבית המזיק יהא להוכיח כי לא התרשל ולא מי שניזוק וכן יפה הדבר למספר אפשרויות נוספות שנקבעו בחוק ובפסקי הדין.

לכן חשוב כי כל מקרה ייבדק ע"י עורך-הדין שידע כיצד להציג את מערכת העובדות והטענות כלפי המזיק וחברת הביטוח שלו, וידע מתי מצבו המשפטי של הנפגע – הניזוק קל יותר ומתי יש צורך בהוכחת הרשלנות. סביר להניח, כי כאשר יפנה אדם שניזוק, בין אם בגופו ובין אם ברכושו – ע"י חפץ או ע"י "נזקי מים" או עקב נזקי אש למזיק ולחברת הביטוח שלו – ללא יצוג ע"י עורך-דין הבקיא בנושא לא יוכל מי שאינו מיוצג לקבל פיצוי הולם וסביר וכן גם לא ידע מי צריך להוכיח את הרשלנות, באיזו דרך מוכיחים "רשלנות" – ומי הם המומחים שצריך להביא ואם צריך "מומחים" ושאר נושאים שהם בגדר המומחיות המקצועית של עורכי הדין העוסקים בענייני ביטוח ונזיקין כמו במשרדנו.

לכן – סביר להניח כי אם אדם שנפגע בגופו או ברכושו ממעשה רשלנות או עקב הפרת חובה שבחוק – יפנה בעצמו לחברת הביטוח ללא ייצוג על ידי עורך דין, הבקיא בדיני הנזיקין והביטוח – לא יוכל לקבל את הפיצוי המתאים מאחר שלא יהיו לו את הכלים ואת הידע לדעת:

  • מה צריך להוכיח.
  • .מי צריך להוכיח
  • מאילו "מומחים" צריך לקבל חוות דעת.
  • איך מחשבים את הסכום שמגיע כפיצוי.
  • מאילו "מקורות" הוא יכול לתבוע עבור אותה תאונה

וכאן צריך לזכור כי לא כל מי שנפגע בתאונה (שאינה תאונת דרכים) זכאי לפיצוי "באופן אוטומטי": ולא כל נפילה ברחוב או על המדרכה מזכה בפיצוי או מעידה והחלקה של אדם על רצפת הקניון ומקרים דומים – הנפגע צריך להוכיח שהתאונה נגרמה בשל רשלנות של מישהו אחר – העירייה או בית הספר, או הנהלת הבניין וכיו"ב.

מתי אפשר לקבל פיצוי ללא הוכחת "רשלנות":

אם נפגעת או חלית ויש ברשותך פוליסת ביטוח חיים או פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תאונות אישיות הינך ככל הנראה זכאי לפיצוי מכח הפוליסה.

הפיצוי מהפוליסה יכול להיות פיצוי כפול ואף משולש והוא תלוי למעשה בכיסויים שרכשת בפוליסה.

לפרטים נוספים אודות תביעה לפי פוליסות ביטוח לחץ על הקישור