תביעות ביטוח חיים/ביטוח מנהלים/תאונות אישיות

­

אם נפגעת או חלית ויש ברשותך פוליסת ביטוח חיים או פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תאונות אישיות הינך ככל הנראה זכאי לפיצוי מכח הפוליסה.

הפיצוי מהפוליסה יכול להיות פיצוי כפול ואף משולש והוא תלוי למעשה בכיסויים שרכשת בפוליסה.
הכיסויים העיקריים בפוליסה הינם כיסוי לאובדן כושר עבודה – תשלום חודשי במקרה ואיבדת את כושר העבודה (קרא בהרחבה על כיסוי זה בקישור זה)

כיסוי לנכות מתאונה

המקנה פיצוי חד פעמי בגין הנכות שנותרה לך כאשר הפיצוי נקבע ע"י הכפלת שיעור הנכות בסכום הכיסוי לנכות מתאונה שרכשת בפוליסה שלך המבטא את סכום הכיסוי עבור 100% נכות.

אם לדוגמא נותרה לך נכות בשיעור 20% והכיסוי הרשום בפוליסה הינו 500,000 ₪ הרי והפיצוי לו תהא זכאי הינו:
20% x 500,000 ₪ = 100,000 ₪.

פעמים רבות חברות הביטוח מפחיתות הפיצויי בדרכים שונות. כך למשל רופא חברת הביטוח מעריך כי הנכות הינה בשיעור 10% בעוד שרופא מטעמך העריך כי הנכות הינה 20% . במקרה כזה אין להשלים עם הקביעה וניתן לדרוש קבלת פיצוי לפי 10% מחברת הביטוח כסכום שאינו שנוי במחלוקת ולתבוע את היתרה בביהמ"ש.

לעיתים רבות חברת הביטוח מבצעת "התאמה לטבלה" בהתבסס על טבלת הנכויות אשר מופיעה בפוליסה אשר שונה מטבלאות הנכות בתקנות הביטוח הלאומי ומפחיתה את הפיצוי לפי יחס הנכויות אולם התאמה לטבלה זו נדחתה מספר פעמים רב בפסיקת בתי המשפט והיא תלוייה למעשה בנוסח הפוליסה. לפיכך אין להסכים ולקבל את ההתאמה לטבלה ויש מקום לתבוע את הפיצוי המלא באמצעות עו"ד במו"מ או בתביעה בביהמ"ש.

כיסוי למחלות קשות

פוליסות רבות כוללות כיסוי למחלות קשות. כיסוי זה מקנה פיצוי חד פעמי הנקוב בפוליסה אם חלית באחת המחלות המפורטת בפוליסה. מדובר במחלות קשות כגון התקף לב מחלת הסרטן וכו. במקרים רבים חרת הביטוח טוענת כי לא ענית להגדרה של המחלה הקשה ויש מקום לתבוע הזכויות לפי נספח זה.

כיסוי למקרה מוות

כיסוי זה רלוונטי כמובן למשפחת המנוח שהיה מבוטח על פי הפוליסה. הפיצוי ניתן למי שקבע המנוח כמוטב על פי הפוליסה ובהעדר קביעה של מוטב ליורשי המנוח על פי צוואה או צו ירושה. במקרים רבים חברות הביטוח טוענות להעדר כיסוי בטענות שונות כאשר העיקרית הינה טענה לאי גילוי פרטים רפואיים בהצעת הביטוח.

טענת אי גילוי

בתביעות מסוג זה נפוצה טענת חברת הביטוח על אי גילוי פרטים רפואיים בהצהרת הבריאות אשר לטענת חברת הביטוח שוללת כיסוי ביטוחי. במרבית המקרים מדובר בטענות סרק הנטענות מתוך כוונה להתחמק מתשלום תגמולי הביטוח. חברת הביטוח נדרשת כיום על פי הפסיקה להוכיח כוונת מרמה סובייקטיבית , הקשה להוכחה במרבית המקרים ובהעדר הוכחה לכוונת מרמה מצד המבוטח לא נשלל הכיסוי הביטוחי.

לאור מורכבות הפוליסות, ולאור הצורך בחוות דעת הן לעניין הנכות והן לעניין אובדן הכושר לעבודה, רצוי כי הנפגע יהיו מיוצג ע"י עורך דין הבקיא בתביעות מסוג זה.

במשרדנו תוכלו לקבל מעורך דין מוביל ומנוסה בתחום הביטוח את מלוא הסיוע והאינפורמציה לשם קבלת כל הפיצויים להם הינכם זכאים.
לבדיקת זכאותכם לפיצוי נא למלא את טופס יצירת הקשר או לפנות אלינו …..

צור קשר
close slider