תביעות בגין תאונות עבודה

כאשר אדם נפגע תוך כדי העבודה ועקב העבודה הוא זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי עבור הימים בהם לא היה מסוגל לעבוד – "דמי פגיעה"

למשך 91 יום, לקצבאות בגין הנכויות הזמניות וכן אם נותרה נכות – קבועה גם למענק חד פעמי(בנכויות בין 9 אחוז ל 19 אחוז) או לקצבת נכות חודשית

(מעל ל-20% נכות צמיתה).

. לשם כך – עורך הדין הוא המנוסה בהכנת התביעה לדמי פגיעה ולאחר מכן לנכות מעבודה ולהגשת עררים על הקביעות של הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. לנו – ניסיון רב בתביעות אלה וכן הקשר עם הרופאים העוסקים במתן חוות-דעת רפואיות לשם צירופן לעררים אלה

ומה כאשר המוסד לביטוח לאומי – לא מכיר בתביעה?

כאשר המוסד לביטוח לאומי "מחזיר" את התביעה לנפגע בטענה כי התאונה לא מוכרת כתאונת עבודה מאחר שלא ארעה "עקב העבודה ותוך כדי העבודה" – ניתן להגיש על החלטה זו ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

כאשר המוסד לביטוח לאומי "מחזיר" את התביעה לנפגע בטענה כי התאונה לא מוכרת כתאונת עבודה מאחר שלא ארעה "עקב העבודה ותוך כדי העבודה" – ניתן להגיש על החלטה זו ערעור לבית הדין האזורי לעבודה.

המוסד לביטוח לאומי יכול גם לדחות את התביעה בטענה כי התאונה לא קרתה "בדרך לעבודה" או "בדרך מהבית לעבודה" או כי הנפגע "סטה מהדרך המקובלת" וטענות נוספות. כדי להתמודד עם מצב כזה של אי הכרה בתאונה כתאונת עבודה – יש לנו את הידע המשפטי המבוסס על תקדימים בפסקי דין של בתי הדין לעבודה.

  • באילו תנאים תחשב תאונה כ"תאונת עבודה"?מה צריך להוכיח כדי לזכות בתביעה?
  • לאילו רופאים יש לפנות – כאשר המוסד לביטוח לאומי מחליט כי התוצאה – המחלה או הבעיה בגב או בלב – לא נגרמה על ידי התאונה וגם אם התאונה הייתה בעבודה – אזי הנכות שהנפגע טוען לה לא קשורה לדעת המוסד לביטוח לאומי בתאונה אלא בעבר הרפואי של הנפגע או בגילו בגורמים תורשתיים ושאר טענות

נוכח השנים הרבות, נצברו במשרדנו הניסיון והידע המתאים לטפל בסוגי התביעות השונים לרבות הקשר עם המומחים השונים בתחומים שונים אם בניהול המו"מ עם חברות הביטוח ואם בניהול התביעות בבית המשפט כאשר היה סירוב לשלם פיצוי נאות. גם כאשר התביעה הסתיימה בפסק דין שנראה לנו כבלתי הולם למקרה – לא היססנו להגיש ערעורים ולהלחם עבור הלקוחות עד אשר יקבלו את הפיצוי ההולם והסביר גם אם הדבר נמשך זמן רב יותר.

תביעות לנכות כללית

תביעה לנכות כללית מוגשת בגין מכלול הבעיות הרפואיות מהן הינך סובל, בין אם מדובר מבעיות רפואיות מתאונה ובין אם מדובר במחלה חדשה או מחלה מילדות. לצורך זכאות לקבלת קיצבה יש להגיש את הטפסים הכוללים גם טפסים למילוי ע"י רופא המשפה והליך בדיקה בועדות הרפואיות בביטוח לאומי במכלול התחומים בהם אתה טוען לנכות.

לאחר קביעת דרגת הנכות הרפואית ישנה קביעה של ועדת אי כושר לעבודה ובמידה והינך עומד בתנאי הסף תהא זכאי לקצבה חודשית