במקרה מסוים סירבה חברת הביטוח לשלם פיצויים ל"מוטבים" לפי הפוליסה בטענות שונות כגון העלמת עובדה חשובה לגבי העבר הרפואי של המנוח, או העלמת דה לגבי סוג העיסוק של המנוח או – שהמוות לא נגרם בנסיבות שמזכות בפיצוי כלל וטענות שונות, הצלחנו להוכיח בבית המשפט כי היורשים – המוטבים על פי הפוליסה אכן זכאים למלוא הפיצוי עפ"י תנאי הפוליסה, שכן אין כל קשר בין המידע שהוסתר כנטען לבין סיבת מותו של הנפטר