מדובר בכל מקרה בו אדם נפגע עד כדי מצב בו הוא אינו יכול לעבוד עוד כבעבר. אובדן כושר עבודה יכול להיגרם מתאונה מחלה או שילוב של מספר בעיות רפואיות שנגרמו בתקופה בה הינו מבוטח. במקרה של אובדן כושר עבודה, על הנפגע להגיש תביעה בעניין בכדי לזכות בפיצויים : מול ביטוח לאומי – כדי לזכות בגמלה ומול חברת הביטוח במידה ורכש פוליסה עם כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה.

פוליסות הביטוח השונות נוגעות גם ברמת הפגיעה וביכולת של האדם לעבוד בעבודה כלשהי. בדרך כלל הפוליסה דורשת אבדן כושר עבודה של 75% המקנה פיצוי מלא ולעיתים יש בפוליסה גם כיסוי לאובדן כושר עבודה חלקי. בכל מקרה ישנן מספר סוגים של פוליסות פוליסה מקצועית, עיסוקית ורצוי לבחון עם עו"ד את סוג הפוליסה כדי למצות את הזכויות.