לקוחה בה טיפלנו יצאה מבית ידידים שבביתם הייתה ריצפה מוגבהתbarak_lawyer 15

חברת הביטוח של בעלי הבית טענה כי הלקוחה הייתה אמורה "לראות" את ההפרשים וכי ההפרש היה "קטן" ולא איפשר נפילה וכי לא הייתה כל רשלנות מצד בעלי הבית.

השופט, ששמע את טענות הצדדים וקרא את הטענות והמסמכים שהגשנו קבע (בדרך של פסק דין על דרך הפשרה) כי הייתה רשלנות מצד בעלי הבית, בין היתר בשל העובדה שההגבהה הייתה מעל למותר, ובשל כך שהוכחנו שעל פי חוקי הבנייה – כי המעבר מהדירה לחדר המדרגות אמור להיות באותו מיפלס בדיוק.הפיצוי – היה בהתאם לנכות וחברת הביטוח שילמה את הפיצוי שהביא בחשבון גם את הפגיעה בכושר ההשתכרות של הנפגעת לעתיד לבוא.