מאמרים בתביעות קרן פנסיה

­

תביעות לפנסיית נכות – תביעות לקרן פנסיה

על מנת להגיש תביעה לקרן הפנסיה יש לדבוק בהוראות הקרן ונוהלי הגשת התביעה ורצוי לשכור שירותיו של עורך דין הבקיא בתחום. הזכאות לפנסיית נכות נקבעת ע”י ועדה רפואית בה יושבים רופאים תעסוקתיים והינך זכאי להיות מיוצג בפני הועדה הרפואית. על החלטת הועדה ניתן להגיש ערר לועדה רפואית עליונה שהינה ועדה חיצונית לקרן ובלתי תלוייה בה […]

צור קשר
close slider