במקרה מעניין זה המנוח נפטר כתוצאה מפגיעה בכבד. המנוח היה מבוטח בביטוח חיים במסגרת המשכנתא, פוליסה שהייתה אמורה לכסות את יתרת המשכנתא עם פטירתו. חברת הביטוח טענה כי המנוח הסתיר ממנה מידע רפואי בעת הצטרפותו לביטוח ודחתה את הכיסוי הביטוחי לאחר הגשת התביעה הוכחנו כי במהלך ההצטרפות לא היה "חיתום" אמיתי של נציג הבנק והתיק הסתיים בפשרה בסכום של תשע מאות אלף שקלים, כמעט מלוא סכום הביטוח.

*מצ"ב הסכם פשרה