הלקוח נכנס לאי כושר עבודה בשל מצב נפשי, חברת הביטוח שילמה מספר שנים פיצוי ולפתע החליטה כי הלקוח מתחזה והפסיקה את התגמולים באפן חד צדדי. הלקוח פנה למשרדנו ומיד הגשנו תביעה לבית המשפט, לאחר תקופה קצרה הגענו להסדר על פיו קיבענו את סכום הפיצוי באפן שהלקוח יקבל פיצוי קבוע של 9,000 ₪ לחודש עד לשנת 2046 בכפוף להוכחת חיים בלבד, משמע הלקוח יוכל גם לחזור ולעבוד באפן חלקי או מלא ולא יהיה עוד נתון למעקבים וחקירות שהיו מנת חלקו כל השנים.