הלקוח פנה אלינו לאחר שקיבל משך השנים פיצויים חודשיים בגין אבדן כושר עבודה ורצה לנסות לשוב לעבוד באפן חלקי או מלא מבלי שהדבר ישלול את הקצבה. פנינו לחברת הביטוח ולאחר משא ומתן הגענו להסדר על פיו שולם לו סכום של מעל מיליון וחצי שקלים כסכום חד פעמי עבור תגמולי העתיד. הלקוח חתם על ההסכם והיה חופשי לנסות לשוב לשוק העבודה וחופשי ממעקבים וחקירות אשר היו מנת חלקו.

*מצ"ב הסכם פשרה