מדובר במקרה מעניין בו לקוח היה מעורב בקטטה בין שתי קבוצות נערים כאשר במהלך ניסיון בריחה עלה עליו רכב הנהוג על ידי אחיו. חברת הביטוח טענה לפטור מאחריות הטענה כי מדובר בתאונה במתכוון או בשל העובדה שמדובר בפגיעה אגב ביצוע עבירה ( שני מקרים השוללים חבות ). בית המשפט הכריע בפסק דין חלקי כי מדובר בתאונת דרכים המזכה בפיצוי ואין מדובר בתאונה מכוונת ולאחר מכן מינה מומחים מטעמו ופסק לנפגע מעל מליון וחצי שקלים.

*מצ"ב פסק דין סופי