הלקוחה נפגעה בזמן ירידה במדרגות ציבוריות עקב מפגע. תבענו את העירייה וגורם נוסף אחראי והתובעת קיבלה פיצוי של 650,000 ₪ מעבר לסכומים ששולמו לה מהמוסד לביטוח לאומי.

*מצ"ב הסכם פשרה