כדי להכניס את העמוד לדף הבית יש לבחור אותו כדף הבית באפשרויות

http://www.barac.co.il/wp-admin/options-reading.php