זוג פנסיונרים יושבים על ספסל בפארק

אם הינך מבוטח בקרן פנסייה הרי ויש לך כיסוי לאובדן כושר עבודה הקרוי בקרן הפנסייה "פנסיית נכות". פנסיית נכות מזכה אותך בפיצוי חודשי על פי תקנון קרן הפנסייה בסכום הנקוב בדיווח שהינך מקבל מקרן הפנסיה מעת לעת תחת הכותרת – פנסיית נכות מלאה.

הפיצוי עבור פנסיית נכות תלוי בשכר בגינו מופרשות הפרמיות לקרן הפנסיה וסוג המסלול הפנסיוני שבחרת – מוטה נכות וכו'.

פנסיית הנכות יכולה להיות מלאה – במקרה ואיבדת יותר מ 75% מכושרך לעבוד במשלח ידך או בעיסוק סביר אחר המתאים להכשרתך נסיונך והשכלתך ויכולה להיות פנסיית נכות חלקית לפי דרגת אי הכושר שלך.

הזכאות לפיצוי בגין פנסיית נכות נקבעת על פי תקנון קרן הפנסיה.

על מנת להגיש תביעה לקרן הפנסיה יש לדבוק בהוראות הקרן ונוהלי הגשת התביעה ורצוי לשכור שירותיו של עורך דין הבקיא בתחום. הזכאות לפנסיית נכות נקבעת ע"י ועדה רפואית בה יושבים רופאים תעסוקתיים והינך זכאי להיות מיוצג בפני הועדה הרפואית.

על החלטת הועדה ניתן להגיש ערר לועדה רפואית עליונה שהינה ועדה חיצונית לקרן ובלתי תלוייה בה וגם בועדה זו הינך יכול להופיע בלווית עורך דין ואף רופא תעסוקתי מטעמך.

אין לקבל את קביעות ועדות הקרן ורצוי לערער על החלטותיה לועדות ערר ולביה"ד לעבודה במידת הצורך.

לאור מורכבות תקנון הקרן, ולאור הצורך בחוות דעת הן לעניין הנכות והן לעניין אובדן הכושר לעבודה, רצוי כי הנפגע יהיו מיוצג ע"י עורך דין הבקיא בתביעות מסוג זה.

במשרדנו תוכלו לקבל מעורך דין מוביל ומנוסה בתחום הביטוח את מלוא הסיוע והאינפורמציה לשם קבלת כל הפיצויים להם הינכם זכאים.

לבדיקת זכאותכם לפיצוי נא למלא את טופס יצירת הקשר או לפנות אלינו …..