רק מאז כניסתו לתוקף של חוק פנסיית חובה ( 1.6.2013 ) על המעסיק קיימת חובה לצרף את העובד לקרן פנסיה, כאשר כל קרנות הפנסיה כוללות פנסיית נכות – שהיא המקבילה לכיסוי של אובדן כושר עבודה. החובה על המעביד אינו חלה כאשר לעובד כבר קיים ביטוח העונה לדרישות החוק וכולל אובדן כושר עבודה.