FAQs

>FAQs>
­

האם קיימת התיישנות לתביעת אובדן כושר עבודה?

כן, קיימת התיישנות של 3 שנים אולם מכיוון שמדובר בעילה מתחדשת ניתן לתבוע גם בחלוף 3 שנים מתחילת האי כושר […]

האם תסמונת התעלה הקרפלית מוכרת לאובדן כושר עבודה?

תסמונת התעלה הקרפלית יכולה להקנות פיצוי לאובדן כושר עבודה בעקר לאנשים העובדים בתחום ההייטק ו/או כאלה העושים שימוש יום יומי […]

מה הזכאות לחולי סרטן באובדן כושר עבודה?

לאחר מחלת הסרטן קיימת תקופה ודאית של אי כושר עבודה ולאחר מכן תקופת אי הכושר ושיעורו תקבע על פי המצב […]

מה הזכאות למושתלי כליה באובדן כושר עבודה ?

לאחר השתלת כליה קיימת תקופה ודאית של אי כושר עבודה ולאחר מכן תקופת אי הכושר ושיעורו תקבע על פי המצב […]

האם ניתן לקבל קצבת אובדן כושר עבודה לשוהה בחו"ל?

בהתאם לתנאי הפוליסה התקנית שהייה בחו"ל מעל ל 3 חודשים ברצף מפסיקה את הזכאות לפיצוי החודשי באובדן כושר עבודה.

איזה פוליסה לאובדן כושר עבודה כדאי לרכוש?

בהיבט הכיסויים הביטוחים לאובדן כושר עבודה קיימים יתרונות משמעותיים לביטוח מנהלים. נציין כי לעיתים לקרן הפנסיה יתרונות על ביטוח המנהלים […]

האם קים אובדן כושר עבודה על רקע נפשי?

כן, פגיעה נפשית המביאה לאי כושר עבודה מכוסה כמו כל פגיעה אחרת בהתאם לתנאי הפוליסה ומקנה אובדן כושר עבודה.

האם קימות זכויות לאובדן כושר עבודה לעקרת בית?

אם קיימת לעקרת הבית פוליסה המכסה אובדן כושר עבודה ניתן לתבוע אובדן כושר עבודה כאשר התנאים דורשים אי כושר בביצוע […]

האם קיים אובדן כושר עבודה בשמירת הריון? בחופשת לידה?

קיים אובדן כושר עבודה בשמירת הריון כאשר ישנן פוליסות המחריגות אי כושר הקשור בשמירת הריון ולכן יש לבחון את תנאי […]

האם משלמים מס על פיצוי בגין אובדן כושר עבודה ? האם יש מקרים שבהם יש זכאות לפטור ממס זה במידה וקיים?

ההכנסה מאבדן כושר עבודה הינה הכנסה חייבת במס ככל הכנסה אחרת מעבודה.
ניתן לקבל פטור ממס הכנסה כאשר הנכות הרפואית המשוקללת […]